Изработка на онлайн магазин YourBelts

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Собствениците на онлайн магазина YourBelts имат утвърдени физически магазини в района на град Варна. В стремежа си да разширят своята дейност, те осъзнаха нуждата от позициониране в уеб средата. Задачата на уеб екипа ни бе да създаде лесен за управление онлайн магазин, който да послужи като допълнителен канал за продажби.

Резултат

След съставяне на стратегия за осъществяване на проекта, бе направен анализ на изискванията на клиентите и възможностите на платформите за управление на онлайн магазини. В резултат на това, бе взето решение проектът да се осъществи посредством платформата OpenCart. Бе избран изчистен дизайн, чиито минимални графични елементи да позволяват открояването на предлаганите продукти. Бяха направени необходими корекции, за да отговарят страниците на изискването на клиентите за предоставяне на инофрмация по лесен и удобен начин.


Проектът е в процес на разработка.