Изработка на онлайн магазин за Avodari

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Екипът на Avodari имаше нужда от лесен за управление онлайн магазин, които представя продуктите им на чуждестранен пазар. Avodari предлага козметика с българско розово масло на чуждите пазари, като популяризира български брандове и подготвя представянето на собствена марка.

Резултат

При проектиране на сайта беше необходимо да се избере лесна за управление платформа за онлайн магазин. След разработване на концепцията за проекта, беше решено той да бъде изграден чрез платформата Shopify. Бяха направени необходимите корекции по избрания дизайн, за да се постигне изчистен вид на сайта, поставящ акцент върху продуктите. Платформата бе настроена така, че да отразява спецификите на дейността на фирмата.