Изработка и дизайн на портал за Expert Service

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Като експерти в своите области, Expert Service и Webest.eu обединиха усилия и за да създадът информационен портал с дизайнерски вид за клиентите на сервизната компания. Уеб сайтът има за цел да представи услугите на компанията, както и бързо да насочва потенциалния клиент към форма за контакт.

Резултат

За да изпълним заданието да създадем сайт, чрез който потребителят да получи детайлна информация за услугите, предоставяни от клиента, създадохме информативен уеб сайт с интуитивна навигация и приятен дизайн. Порталът осигурява бърз достъп за контакт на потребителя, като улеснява процеса по използване на предоставените услуги.Резултатът от проекта беше създаден и функциониращ уеб сайт, с интуитивен дизайн и лесна навигация за ползване. Технологиите, които използвахме в процеса на работа са:  HTML, CSS, Java Script.