Уеб дизайн и изработка на бизнес уеб сайт за Biz2Bizzi

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Biz2Bizi форуми – този тип форуми представляват събития, с първоначална лекционна част от лектор предприемач придружена с дискусионен панел, след което се предоставя възможност на специално подбрани млади предприемачи да представят проектите си пред лектора и аудиторията. В заключителната част се предоставя възможност на публиката да се включи в решаването на казус зададен от лектора. Форумът се организира от Webest.eu и във връзка с неговото провеждане се наложи изграждането на стилен и добре фунциониращ бизнес сайт, който да е лицето на форума пред потребителите. 

Резултат

За да представим по подходящ начин организираният от нас инвестиционно-предприемачески форум онлайн, ние от Webest.eu проектирахме и създадохме един качествен бизне уеб сайт, който да даде детайна информация на посетителите за всеки един аспект на форума. Направихме това като разделихме сайта на различни информационни секции съдържащи информация за формата на събитието, лекторите, организационният екип, партньорите и др. и включихме богато видео и снимково съдържание от проведените минали издания на форума.

След приключване на работата по проекта, организираният от нас форум Biz2Bizi разполагаше с един стилен и качествен бизнес сайт, който да привлече и задържи потребителите със своят дизайн и функционалност. Използвана технология по реализирането на проекта: HTML, CSS, Java Script, Joomla.