Изработка на уеб сайт за Хотел Панорама

Get a website that grows your business

Информация за проекта

За да привлече повече гости, хотел Панорама се нуждаеше от по-добро представяне в Интернет. Задачата на нашия екип бе да създаде нов уеб сайт с работеща резервационна система.

Резултат

След уточняване структурата на уеб сайта, бе избран дизайн, кореспондиращ с корпоративната визия на хотела. Изчистената респонсив визия на уеб сайта цели улесняване потребителя в намирането на информация. Изградена бе индивидуализирана резервационна форма, отговаряща на изискванията на клиента и съобразена с индивидуалната ценова и маркетингова стратегия на хотела. Проектът е в процес на разработка.