Изграждане и управление на онлайн репутацията (ORM) за Biz2Bizzi

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Biz2Bizi форуми – този тип форуми представляват събития, с първоначална лекционна част от лектор предприемач придружена с дискусионен панел, след което се предоставя възможност на специално подбрани млади предприемачи да представят проектите си пред лектора и аудиторията. В заключителната част се предоставя възможност на публиката да се включи в решаването на казус зададен от лектора. Форумът се организира от Webest.eu и във връзка с неговото провеждане ние стартирахме изграждането и управлението на онлайн репутацията на бранда Biz2Bizzi. 

Резултат

С цел да изградим качествено имиджово присъствие на инвестиционно-предприемаческия форум, ние от Webest.eu планирахме и реализирахме следната ORM стратегия: създадохме играта „Бизнес шанс“, която предостави на участниците възможността да спечелят три атрактивни награди, като по този начин гарантирахме потребителският интерес. За популяризирането на кампанията и утвърждаване на бранда Biz2Bizzi изпозлвахме следните похвати за онлайн маркетинг: платен онлайн маркетинг - плати-при-клик; oптимизация за търсещи машини ( SEO) ; линк билдинг; e-mail маркетинг; видео маркетинг; SoLoMo маркетингова стратегия.

Първоначално изградените основи на онлайн репутацията на инвестиционно-предприемаческия форум Biz2Bizzi дават своите резултати вече десет поредни издания на престижния форум.