Създаване на корпоративен уеб сайт на Палах Център Варна

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Целта на проекта е да представи уеб сайт, който да представя различните услуги, които Палах Център предоставя на своите посетители. Небходимо беше да се избере стилен дизайн, който същевременно е достатъчно функционален, за да бъде достъпна информацията за всички типове обекти в Палах Център.

Резултат

Сайтът е в процес на разработка.Сайтът е в процес на разработка.