Уеб дизайн и изработка на Facebook приложение за Get a mall.

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Get A Mall е платфма за електронна търговия във Facebook, която може да бъде интегрирана във всяка Facebook страница. Get A Mall е уникален по рода си електронен магазин, който е лесен за ползване както от търговеца, така и от потребителите.Специалистите от Get A Mall се обърнаха към Webest.eu за дизайна и създаването на Facebook приложение за популяризиране на платформата за елзектронна търговия на Get A Mall.

Резултат

Ние от Webest.eu приехме с готовност задачата да създадем подходящо Facebook приложение, което да популяризира успешно концепцията на Get A Mall сред широката потрбителска аудитория. За целта ние създадохме и развихме маркетинговата стратегия за таргетиране на Facebook потребителите след завършване на самото приложение. Фунцкионалността на самото приложение включваше информативна секция, която предоставяше информация за услугите на Get A Mall по удобен и атрактивен начин и даваше възможност на таргетираната аудитотрия да се запознае с възможностите, които Get A Mall разкрива пред бизнеса им. 

След приключване на проекта и реализиране на стратегията за маркетинг в социалнта мрежа Facebook, Get A Mall разполагаше с голям брой запитвания от различни бизнеси за своите услуги и за допълнителните възможности, които платформата предлага за бизнеса и потребителите. Използвани технологии в процеса на работа: Facebook SDK, MySQL, Open Graph, HTML, CSS, Java Script.