Рекламен клип със спонсорите на Biz2Bizzi

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Biz2Bizi форуми – този тип форуми представляват събития, с първоначална лекционна част от лектор предприемач придружена с дискусионен панел, след което се предоставя възможност на специално подбрани млади предприемачи да представят проектите си пред лектора и аудиторията. В заключителната част се предоставя възможност на публиката да се включи в решаването на казус зададен от лектора. Форумът се организира от Webest.eu и във връзка с неговото провеждане решихме да създадем рекламно видео с имената и логата на всички партньори, които ни помогнаха с организацията и популяризирането на форума. 

Резултат

За да представим по подходящ начин нашите партньори, ние от Webest.eu създадохме видео, в което споменахме всяка една от компаниите, помогнала ни с реализирането на предприемаческия форум.