Уеб дизайн и изработка на уеб сайт за SC Blue Sky

Get a website that grows your business

Информация за проекта

Екипът на Sports Club Blue Sky e съставен от хора, посветили живота си на авиацията и са приели предизвикателството да вдигнат на крака въздушният спорт в България. Ние споделяме техният устрем за развитието на страната ни, затова с удоволствие приехме задачата, която ни възложиха.

Резултат

SC Blue Sky избраха услугите на Webest.eu пред тези на други агенции, защото още от първият ни контакт успяхме да ги уверим, че притежаваме необходимите умения и опит в подобни проекти, за да им помогнем да изпълнят целите, които те са поставили пред себе си, а именно - да бъдат номер едно в своята област.  Ние дадохме своят принос като изпълнихме прецизно и качествено поставената задача да изградим интерактивен и привлекателен уеб сайт, към който да бъдат насочени онлайн потребителите. 

В процеса на работа по уеб сайта на SC Blue Sky ние използвахме следните технологии: Symphony, PHP, Ajax, MySQL, HTML, CSS, Java Script.

Резултатът от работата ни включва уеб дизайна и изработката на уеб сайта на SC Blue Sky, който отговаря на всички поставени от фирмата критерии, съдържа триезично меню, богата видео и фото галерия,  индвидуално разработен визуален слайдер и всички останали елементи, необходими за създаването на онлайн лицето, което SC Blue Sky заслужава.